Extern ekonomiavdelning med djup och bredd
Många små företag behöver inte en ekonomiavdelning på heltid. Större företag får ibland arbetstoppar och behöver avlastning. Nya företagare kan behöva hjälp med att starta företag, juridik och finansiering. Här kommer ReAd in i bilden.Vera Berg, redovisningskonsult, driver ReAd, tillsammans med Mats Rynefelt,
civil-ekonom. Mats är VD och utför idag främst företagsledningsuppdrag på
konsultbasis medan Vera står för största delen av kundkontakten, bokföringen
och redovisningen.
Företaget grundades år 1999 och har ett stadigt ökande antal kunder, vilket
medfört att ReAd idag har sammanlagt fem medarbetare, på hel- och deltid.

ReAd är en extern ekonomiavdelning för sina kunder och fungerar som allt
ifrån ekonomiassistent till VD. Kunderna får på detta sätt tillgång till
ekonomifunktioner som de annars inte hade haft råd att hålla sig med.
­ Här får kunden allt i ett paket, med rådgivning, bokföring,
arbetstidsrapporter och allt annat de kan behöva, berättar Vera, som har 25
års erfarenhet av branschen.
Mats, med sin gedigna bakgrund, bland annat som controller och
företagsledare i flera företag, hjälper kunden med finansiering till en
affärsidé, rapporteringsstrukturer eller att som styrelseledamot aktivt
bidra till klienternas företagsutveckling.
En del av arbetet sköts på plats hos kunden, en del på ReAds kontor. Då
kunderna är spridda över landet och till och med finns i Tyskland och USA
sker en del kommunikation via Internet, även om man föredrar personlig
kontakt.

ReAds styrka är bredden och den samlade erfarenheten. Här kan man ta sig an
i princip alla frågor vad gäller ekonomi. Företagare som vill starta upp sin
verksamhet kan få hjälp med alla förekommande frågor och bestyr, som att ta
kontakt med PRV, bilda bolaget, lägga upp bokföring, skatteanmälan, skapa
rapportstruktur och budget med mera.
Inför framtiden är planen att expandera i takt med att antalet kunder ökar.
ReAd har redan nu mycket kompetens och kan växa utan svårighet. Ett framtida
sammangående med någon annan redovisningsbyrå är också tänkbar.
­ Ambitionen är att kunna ta hand om våra kunder på bästa sätt, avslutar
Vera.

ReAd

Bransch:
Tjänster

Telefon: 08-4489644
Fax: 08-4489574


Email:
mats.rynefelt@telia.com

Hemsida:
www.read.se

Adress:
ReAd
Rosendalsvägen 8
13236 Saltsjö-Boo

| 13 SENASTE FÖRETAGEN